Bohu podávame svoje ľudské dary, ktoré sú obrazom nás samých. S nimi obetujeme seba aj všetko čo máme. Kým chór spieva, kňaz berie do rúk hostiu na paténe, pozdvihne zrak a obetuje.