Orácia, kolekta, modlitba liturgického dňa. Modlíme sa ju v povedomí spoločenstva s Cirkvou a s našou Hlavou, Ježišom Kristom, Prostredníkom u Otca. Pred oráciou kňaz bozká oltár, symbol Krista, a s roztvorenými rukami, ako by odovzdával Kristov pozdrav, pokračuje. K orácii omše Cirkev často pripája ešte iné: spomienky svätých, ktorých pamiatka pripadá na ten deň, ale nemajú vlastnú omšu; ďalej orácia nedele alebo férie, ak ich potlačil vyšší sviatok, konečne doplnkové modlitby, predpísané na určité obdobia. Liturgický „Dóminus vobiscum“ môže užívať len kňaz a diakon, a nie subdiakon, tým menej nižší klerik. Po zakončení prvej a poslednej orácie odpovedá M. Amen.