Umývanie rúk
klacanieKňaz si ruky umýva na strane lekcie a hovorí pritom potichu žalm: 

Ps 25, 6-12
 Ž 25, 6-12

Lavábo inter innocéntes manus meas: et circúmdabo altáre tuum. Dómine: Ut áudiam vocem laudis, et enárrem univérsa mirabília tua. Dómine, diléxi decórem domus tuæ et locum habitatiónis glóriæ tuæ. Ne perdas cum ímpiis, Deus, ánimam meam, et cum viris sánguinum vitam meam: In quorum mánibus iniquitátes sunt: déxtera eórum repléta est munéribus. Ego autem in innocéntia mea ingréssus sum: rédime me et miserére mei. Pes meus stetit in dirécto: in ecclésiis benedícam te, Dómine.

 Umývam si ruky s nevinnými a som stále pri oltári tvojom, Pane: Aby som počul chvály hlas a vyrozprával všetky tvoje skutky zázračné. Pane, milujem tvoj krásny príbytok a miesto, kde ty v sláve prebývaš. Nezatrať moju dušu s nešľachetnými. Bože, ani s mužmi krvi život môj: Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. Ja však kráčam v nevinnosti svojej, vykúp ma a zmiluj sa nado mnou. Moja noha stojí na správnej ceste, pred zástupmi budem dobrorečiť tebe, Pane.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
 V. Sláva Otcu, i Synu i Duchu svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.