Príhovor Cirkvi bojujúcej
Kňaz pobozká oltár, obráti sa k veriacim a vyzýva ich, aby ho s modlitbou podporovali, aby ich spoločná obeta bola Bohu milá
klacanie

℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.

 ℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.

Keď sa kňaz otočí späť k oltáru, asistencia (a niekedy aj ľud) odpovedá:

℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
 ℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.