Najsvätejšiu časť omše sa modlí kňaz potichu, aby sa aj tým znázornilo mystické tajomstvo, do ktorého sa zahaľuje podstatná časť sv. omše, a aby sa prítomní vhĺbili do veľkej skutočnosti, ktorá sa deje pred nimi. Úvodná obetná modlitba. Kňaz zdvihne oči a ruky k nebu, potom hlboko sklonený bozká oltár a požehnáva obetné daryklacanie

Te igitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus, ac pétimus,

 

Teba teda, najdobrotivejší Otče, ponížene žiadame a prosíme skrze Ježiša Krista, Syna tvojho, Pána nášho:


Kňaz bozká oltár:

uti accepta habeas et benedícas, hæc dona, hæc múnera, hæc sancta sacrifícia illibáta, in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo tuo Papa nostro Francisco et Antístite nostro M. et ómnibus orthodóxis, atque cathólicæ et apostólicae fídei cultóribus. láskavo prijmi a požehnaj tieto dary, tieto služby, tieto sväté nepoškvrnené obety, ktoré obetujeme tebe predovšetkým za tvoju svätú katolícku Cirkev: ráč ju obdarovať pokojom, ochraňovať, sjednotiť a spravovať po celom zemekruhu aj so služobníkom svojím naším pápežom Františkom a naším biskupom M. a so všetkými pravoveriacimi, ako aj s pestovateľmi katolíckej a apoštolskej viery.