Kňaz s vystretými rukami nad obetnými darmi hovoríklacanie

Prosba o prijatie obetných darov

Hanc igitur oblatiónem servitutis nostræ, sed et cunctae famíliæ tuæ,

 

Prosíme teba, Pane, prijmi teda usmierený túto obetu svojich služobníkov i celej svojej rodiny


quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum iúbeas grege numerári.
Per Christum, Dóminum nostrum.
Amen.
 spravuj naše dni v svojom pokoji a ráč nás vytrhnúť z večného zatratenia a pripočítať k stádu svojich vyvolených.
Skrze Krista, Pána nášho.
Amen.