Bože, Bože môj, k tebe prebúdzam sa na úsvite a v mene tvojom dvíham ruky svoje, aleluja.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe a v tvojom mene dvíham svoje ruky, aleluja.

Bože, Bože môj! Ku tebe sa prebúdzam na úsvite. Smädilo po tebe moju dušu,[1] mnohonásobne (túži) po tebe moje telo.[2] Tak ťa budem oslavovať za života svojho:[3] a v mene tvojom budem (k tebe) dvíhať svoje ruky...


[1] Dychtive po tebe túži.
[2] Telo i duša žížni po stánku tvojom.
[3] Jako ťa teraz moje ústa chvália.