Kňaz s vystretými rukami nad obetnými darmi hovoríklacanie

Prosba o prijatie obetných darov [na Zelený štvrtok]:

Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostræ, sed et cunctæ famíliæ tuæ, quam tibi offérimus ob diem, in qua Dóminus noster Jesus Christus trádidit discípulis suis Córporis et Sánguinis sui mystéria celebránda,

 

Prosíme teba, Pane, prijmi teda usmierený túto obetu svojich služobníkov i celej svojej rodiny pre deň, keď náš Pán, Ježiš Kristus, dal svojim učeníkom sláviť tajomstvá Tela a Krvi svojej,


quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum iúbeas grege numerári.
Per Christum, Dóminum nostrum.
Amen.
 spravuj naše dni v svojom pokoji a ráč nás vytrhnúť z večného zatratenia a pripočítať k stádu svojich vyvolených.
Skrze Krista, Pána nášho.
Amen.