Kňaz s vystretými rukami nad obetnými darmi hovoríklacanie

Prosba o prijatie obetných darov [na Veľkú noc a Turíce]:

Hanc igitur oblatiónem servitutis nostræ, sed et cunctae famíliæ tuæ,

 

Prosíme teba, Pane, prijmi teda usmierený túto obetu svojich služobníkov i celej svojej rodiny


quam tibi offérimus pro his quoque, quos regeneráre dignatus es ex aqua et Spíritu Sancto, tríbuens eis remissionem omnium peccatórum, ktorú prinášame tebe aj za tých, ktorých si ráčil znovuzrodiť z vody a z Ducha Svätého a udeliť im odpustenie všetkých hriechov;

quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum iúbeas grege numerári.
Per Christum, Dóminum nostrum.
Amen.
 spravuj naše dni v svojom pokoji a ráč nás vytrhnúť z večného zatratenia a pripočítať k stádu svojich vyvolených.
Skrze Krista, Pána nášho.
Amen.