Prosba o premenenie obetných darovklacanie

Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quaesumus, bene díctam, adscríp tam, ra tam, rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris: ut nobis Cor pus, et San guis fiat dilectíssimi Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi.

 

Prosíme teba, Bože, ty ráč učiniť, nech táto obeta je v každom ohľade požeh naná, tebe privlast nená, plat ná, duchovná a ľúbezná, aby sa nám stala Te lom a Kr vou premilého tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.