Prosba o prijatie obetyklacanie

Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere dignéris: et accépta habére, sicúti accépta habére dignátus es múnera púeri tui iusti Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri Abrahæ: et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, immaculátam hóstiam.

 

Ráč na ne shliadnuť milostivým a jasným pohľadom a prijať ich, ako si ráčil prijať dary svojho spravodlivého služobníka Ábela a obetu nášho praotca Abraháma i tú svätú žertvu a nepoškvrnenú obetu, ktorú tebe priniesol tvoj veľkňaz Melchizedech.