Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou
Hlboko sklonený a so složenými rukami dotýkajúc sa oltára, prosí, aby Boh Otec túto obetu, ktorej mystickým telom sme my, dal svojim Anjelom preniesť na mystický oltár v nebi. V tejto ako aj v predchádzajúcej modlitbe neprosí teda kňaz, aby Otec pohliadol milostivo na svojho Syna, ale na nás, ktorí Mu ho podávame a za ním sa ukrývame. Potom bozká oltár, žehná posvätné dary a seba.klacanie


Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: iube hæc perférri per manus sancti Angeli tui in sublíme altáre tuum, in conspéctu divínæ maiestátis tuæ: ut, quotquot ex hac altáris participatióne sacrosánctum Fílii tui Cor pus, et Sán guinem sumpsérimus, omni benedictióne coelésti et grátia repleámur. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

 

Ponížene prosíme teba, všemohúci Bože, rozkáž ich preniesť rukami svojho svätého Anjela na svoj nebeský oltár, pred tvár svojej božskej velebnosti, aby sme my všetci, ktorí z tohto podielnictva na oltári prijmeme presväté Te lo a Krv tvojho Syna, boli naplnení všetkým nebeským požehnaním a milosťou. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.