Zakončenie kánonu.
Deje sa posvätením prírody, ktorá poskytla k obete posvätné hmoty, a slávorečením najsv. Trojice (doxologiou).klacanie


Per quem hæc ómnia, Dómine, semper bona creas, sancti ficas, viví ficas, bene dícis et præstas nobis.

 

Skrze neho, Pane, všetko toto vždy dobré tvoríš, po sväcuješ, o oživuješ, po žehnávaš a nám darúvaš.


Odkryje kalich, sv. hostiou urobí nad kalichom tri kríže, medzi kalichom a sebou dva a držiac v pravej ruke sv. Hostiu a v ľavej kalich, zdvihne ich na slová omnis honor et glória (malé pozdvihovanie).
Per ip sum, et cum ip so, et in ip so, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor, et glória.
 Skrze ne ho a s ním a v ňom máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu.

Ďalej hovorí hlasno:
Per omnia saecula saecolorum.
R. Amen.
 Per omnia saecula saecolorum.
R. Amen.