Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi. Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.
xxx