Od počiatku a pred vekmi ma stvoril Boh, takže naveky už sa nepominiem. V stánku Božom pred ním konám svoju bohoslužbu. Tak som sa pevne osadila na Sione, vo svätom meste mám svoje spočinutie. Lebo v Jeruzaleme mám vládnuť. V úctyhodnom národe zapustila som korene, tam, kde je môjho Boha podiel, čo mu patrí dedične, a kde je dokonalá posvätnosť, tam sa zdržujem.
Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), takže naveky už nikdy nepominiem. V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu. Tak som sa trvale usadila na Sione a na posvätnom mieste mám svoje spočinutie, lebo v Jeruzaleme mám vládnuť. V slávnom národe som zapustila korene v podiele môjho Boha, ktorý jemu patrí dedične, a medzi zástupom svätých mám príbytok.
xxx