O priazeň tvoju uchádzajú sa velikáši ľudu, privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
xxx