Spanilejšia si ako ľudskí synovia, na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi; môj jazyk sťa drievce pisára, ktorý rýchle píše. Po pôrode, Panna, ostala si neporušená: Rodička Božia, oroduj za nás.
Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal naveky. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi. Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.
xxx