Zdvihnite, brány, svoje hlavice a zdvihnite sa, brány prastaré, by vošiel slávy Kráľ. Kto na Pánov vrch vystúpi, alebo ktože bude stáť na mieste jeho svätom? Kto ruky nevinné a srdce čisté má. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami.
Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“
xxx