Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“
xxx