Hľa, Panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emanuel.
Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!
xxx