Velebená nech je svätá Trojica a nerozdielna Jednota. Oslavujme ju, lebo nám preukázala svoje milosrdenstvo. Pane, náš Pán, jak podivné je tvoje meno po celej zemi!
Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

Vtedy riekol im tajne: Zvelebujte Boha nebeského a chváľte ho pred všetkými, lebo učinil s vami svoje milosrdenstvo! Ó, Pane, Pán náš; jak hodné podivu je tvoje meno[1] po všeťkej zemi: lebo vyvýšenejšia je velebnosť tvoja nad nebesia.


[1] Čo je známo o tebe skrze stvorenie a zjavenie.