Ó, hĺbka bohatstva a múdrosti a vedomosti Božej! Aké nevyspytateľne sú jeho súdy a nepochopiteľné jeho cesty! Veď ktože poznal myseľ Pánovu a ktože mu bol radcom? Alebo kto mu dal prv, aby on musel vracať? Lebo z neho a skrze neho a pre neho je všetko. Jemu nech je sláva naveky! Amen.

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?[1] Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.


[1] Pavol sa korí tajomstvu Božej múdrosti a oslavuje ju slovami Iz 40, 13; Jer 23, 18; Jób 11, 7–8.

Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a vedomosti Božej! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyskúmateľné jeho cesty! Veď ktože poznal smysel Pánov, alebo ktože mu bol radcom? Alebo ktože mu dal prvšie, aby sa mu navrátilo? Poneváč z nebo a skrze neho a v ňom je všetko[1], jemu sláva na veky. Amen.


[1] Všetko, čo má pravé bytie, teda nie hriech. (Tom.)