Velebený si, Pane, ktorý pohladom prenikáš priepasti a tróniš nad cherubmi. Velebený si, Pane, na oblohe neba a hodný chvály naveky. Aleluja, aleluja. Velebený si, Pane, Bože našich otcov, a hodný chvály naveky. Aleluja.
Zvelebený si, čo hľadíš do priepasti a tróniš nad cherubmi, chválitebný a vyvýšený naveky. Zvelebený si na nebeskej oblohe a chválitebný a slávny naveky. „Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený naveky.
Požehnaný si, ktorý hľadíš na priepasti, a sídliš nad cherubinmi; a chvályhodný, a prevyvýšený až na veky. Požehnaný si na oblohe nebeskej, a chvályhodný, a slávny až na veky. Požehnaný, si, Pane Bože otcov našich; a chvályhodný, a oslávený a pre vyvýšený na veky; a požehnané sväté meno slávy tvojej, a chvály hodné a nado všetko vyvýšené po všetky veky.