Nech je velebený Boh Otec, jednorodený Syn Boží a Duch Svätý, lebo učinil s nami milosrdenstvo.
„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal;
Vtedy riekol im tajne: Zvelebujte Boha nebeského a chváľte ho pred všetkými, lebo učinil s vami svoje milosrdenstvo!