Spoznali učeníci Pána Ježiša pri lámaní chleba. Ja som dobrý pastier a poznám svoje ovce, a moje poznajú mňa.

Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.[1] Ja som dobrý pastier. Poznám[2] svoje a moje poznajú mňa.


[1] Lk tu, zdá sa, myslí na Eucharistiu.
[2] Nejde tu len o intelektuálne poznanie, ale o lásku. „Poznať“ v Písme máva často tento rozmer.

I oni rozprávali, čo sa stalo na ceste a jako ho poznali pri lámaní chleba.[1] Ja som dobrý pastier a poznám svoje, a moje poznajú mňa.


[1] Zo Skutkov ap. 2, 42 vysvitá, že tento výraz znamená sv. prijímanie. Zaiste teda i tu sa má tak rozumieť.