Ty, Pane, požehnaný si, vyuč ma svoje ustanovenia. Perami svojimi ja vypočítavam rozsudky všetky tvojich úst.
Pane, ty si velebený; nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vypočítavam všetky výroky tvojich úst.
Buď požehnaný, Pane, vyučuj ma ustanoveniam svojim! Ústami svojimi rozprávam o všetkých právach tvojich úst.