Jedli a boli sýti poriadne a čo sa im len žiadalo, prinášal im Pán, neukrátil ich túžbu.
Nuž jedli a nasýtili sa nadmieru, splnil im, čo si žiadali. Ešte boli zachvátení svojou žiadostivosťou, ešte mali pokrm v ústach,
A jedli a sa nasýtili veľmi, a dal im, čoho si žiadali. Neboli zbavení ich chuti. Ešte ich pokrm bol v ich ústach.[1]
[1] Nm 11, 33.