Chváľ, duša moja. Pána, Chváliť budem Pána po celý svoj život a Bohu svojmu budem chválorečiť, kým žiť budem, aleluja.
Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

Chváľ, ó, dušo moja, Pána, chváliť budem Pána dokiaľ žijem: chvály spievať chcem Pánovi, dokým budem trvať. Nedúfajte v kniežatách...