O tebe dal rozkaz Boh svojim anjelom, by na všetkých tvojich cestách chránili teba. Na rukách budú nosiť teba, aby si neublížil svojej nohe na skale.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.

Lebo on anjelom svojim prikázal o tebe: aby ťa ostríhali po všetkých tvojich cestách.[1] Na rukách ťa budú nosiť, aby si o kameň neurazil svojej, nohy.


[1] Pozri Mat 4, 6: „...a riekol mu: Keď si Syn Boží, hoď sa dolu; veď písané je: anjelom svojim prikázal o tebe a na rukách ťa ponesú, aby si snáď neurazil svojej nohy o kameň.“ Pozri Luk 4, 10: „...veď písané je, že svojim anjelom prikázal o tebe, aby ťa zachovali;“