Rozpomeň sa na zľutovanie svoje, Pane, a na milosrdenstvá svoje, čo sú od veku; nech nejasajú nepriatelia naši nad nami. Vysloboď, Bože, Izraela zo všetkých jeho tiesní. Ku tebe, Pane, zdvíham svoju dušu: Pane, môj Boh, dôverujem tebe, nech ma hanba nestihne.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Pamätaj na svoje sľutovanie, Pane, a na smilovania svoje, ktoré sú od vekov: Nech sa mi neposmievajú moji nepriatelia: Vysloboď, o Bože, Izraela[1] zo všetkých úzkostí jeho. K tebe, Pane, pozdvihujem svoju dušu: Môj Bože, v tebe dúfam, nech nebudem zahanbený.


[1] Vyvolený ľud, rozumej dnes kresťanstvo. Cirkev modlieva sa tento žalm zvláštne za duše v očistci.