Ulahčily sa tiesne môjho srdca, z mojich úzkosti ma vyrvi, Pane. Shliadni na biedu moju a na môj trud a odpusť mi všetky priestupky.
Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky.

Súženia môjho srdca rozmnožily sa: z mojich úzkostí ma vyveď, Pane. Viď uponíženie[1] moje a námahu moju: a odpusť všeliké moje hriechy.


[1] Pozri, ako ma ponížili.