Vyslyš moje volanie, všímaj si hlas mojej modlitby, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa modlím k tebe, Pane.

Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie. Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána[1] prichádzam k tebe a čakám.


[1] „Za rána“ - v čase Božej priazne.

Pripusť k svojim ušiam moje slová, Pane, rozumej volaniu môjmu. Kráľu môj a Bože môj! Lebo k tebe sa ja modlím, Pane, ráno vyslyš môj hlas.