Pravica Pána učinila mohutne, pravica pozdvihla ma Pánova, aleluja. Kristus, ako vstal zmŕtvych, viac už neumiera, smrť nad ním viac nepanuje.
„Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla; aleluja.“ Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.
Pravica Pánova konala veľké veci: pravica Pánova ma vyvýšila: pravica Pánova konalá veľké veci. ...lebo vieme, že Kristus, ako z mŕtvych vstal, už neumiera, smrť nikda nebude panovať nad ním.