Kŕmil ich jadrom pšeničným, aleluja, a sýtil ich medom skalnatým, aleluja, aleluja, aleluja. Plesajte Bohu, nášmu pomocníkovi, jasajte Bohu Jakubovmu.

Kŕmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.[1] Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, jasajte Bohu Jakubovmu.


[1] Metafora na vyjadrenie Božích prisľúbení (Dt 32,13.14; Joel 3,18; Am 9,13).

A on by ich kŕmil najlepšou pšenicou: a medom zo skaly by ich bol sýtil.[1] Plesajte Bohu, nášmu pomocníkovi: výskajte Bohu Jakubovmu.


[1] Keby Židia boli prijali Krista, boli by jedli chlieb nebeský, a okúsili by boli med múdrosti nebeskej. Kresťane, uč sa poznať múdrosť náuky Kristovej, aby si nebol vydaný zkaze ako národ židovský.