Kňazi Pánovi obetujú Bohu kadidlo a chleby, a preto budú svätí pred svojím Bohom a nepoškvrnia jeho meno, aleluja.
Sú zasvätení svojmu Bohu a nesmú znesvätiť meno svojho Boha. Oni prinášajú Pánovi zápalné žertvy, chlieb svojho Boha, preto nech sú svätí.
Svätí nech budú svojmu Bohu a nech nepoškvrňujú jeho meno, lebo zápal Pánov a chleby svojho Boha obetujú, a preto svätí nech budú.