Kedykoľvek budete jesť tento chlieb alebo piť tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, dokiaľ nepríde. Preto ktokoľvek bude nehodne jesť tento chlieb alebo piť kalich Pánov, previní sa proti telu a krvi Pánovej, aleluja.

A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.[1]


[1] Klasický text, potvrdzujúci reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Nehodné prijímanie je prehrešením sa priamo proti Kristovi prítomnému v Eucharistii.

Lebo kedykoľvek budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, kým neprijde.[1] A tak ktokoľvek bude jesť tento chlieb alebo piť kalich Pánov nehodne, vinen bude tela a krvi Pánovej.[2]


[1] Do súdneho dňa.
[2] Ján 6, 59.