Nech plesám v Pánovi, ktorý udelil mi dobré veci, a nech spievam menu Pána Najvyššieho.
Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.
Ale ja dúfam v tvojom slutovaní. Zaplesá moje srdce nad spasením tvojím: chce prespevovať Pánovi, ktorý mi dobre činil: a spevom chváliť meno Pána najvyššieho.