Drahí bratia! Pokorte sa pod mocnou rukou Božou, aby vás povýšil v čase navštívenia! Na neho preneste všetky svoje starosti, a on sám sa bude o vás starať! Buďte striezliví a bedlite, lebo váš protivník, diabol, ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral! Vzoprite sa mu pevní vo viere! Vedzte: Také isté utrpenia znášajú všetci bratia po celom svete! A Boh, nadovšetko milostivý, ktorý vás skrze Krista Ježiša povolal do svojej večnej slávy, nech vás sám po tomto krátkom utrpení zdokonalí a utvrdí, posilní a postaví na pevný základ! Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.[1] Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.


[1] Ž 55, 23.

Ponížte sa teda pod silnou rukou Božou, aby vás povýšil v čas navštívenia. Všetku svoju starosť uvaľte na neho, lebo on má starosť o vás. Buďte striezliví a bedlite, lebo protivník váš, diabol, ako lev ručiaci obchádza a hľadá, koho by zožral, ktorému odporujte silní vo viere, v povedomí, že i vaši bratia, ktorí sú po svete, majú tie isté trápenia. A Boh všetkej milosti, ktorý v Kristu Ježišovi[1] povolal nás do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíme, on sám nás zdokonalí, utvrdí a ustáli. Jemu sláva a panovanie na veky vekov! Amen.


[1] V Kristu Ježišovi znamená: v jeho náboženstve, teda v kresťanstve.