Nech dúfajú v teba, ktorí meno tvoje poznali, Pane, lebo neopúšťaš tých, ktorí hľadajú teba. Spievajte žalm Pánovi, ktorý na Sione prebýva, bo na výkrik zúbožených nezabudol on!
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva, nezabúda na nárek bedárov.

A dúfajú v tebe, ktorí znajú tvoje meno: lebo neopustil si tých, ktorí, ťa hľadajú, Pane. Spievajte Pánovi, ktorý bydlí na Sione:[1] rozhlasujte medzi národami jeho skutky. Lebo jako mstiteľ krvi[2] pamätal na nich, nezabudol na krik zúbožených.


[1] Na Sione bola archa úmluvy; odtiaľ vytekaly milosti Božie. Pod Sionom dľa sv. Augustína a Jaronýma rozumej Cirkev.
[2] Krv utisknutých a zamordovaných mučeníkov a vyznávačov.