Hovorím vám: Radujú sa anjeli Boží nad hriešnikom, ktorý robí pokánie.
Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Tak povedám vám: budú anjeli mať radosť nad jedným hriešnikom pokánie činiacim.[1]


[1] A tak sa nedivte, že prijímam hriešnikov.