Vstaň, Pane, nech človek neprevláda, nech súdené sú pred pohľadom tvojím národy. Vstaň, Pane, nech človek neprevláda, nech súdené sú pred pohľadom tvojím národy. Ustúpia moji nepriatelia zpäť, padnú a zahynú na tvoj vzhľad.
Povstaň, Pane, nech sa nevyvyšuje človek; a národy si na súd predvolaj. Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek, pred tvojou tvárou slabnú a hynú.

Povstaň, Pane, nech nezmocnie človek:[1] nech pred tebou budú súdené národy. Obrátil si môjho nepriateľa nazpäť: zomdleli a zahynuli pred tvojou tvárou.


[1] Nedaj mu zmocnieť, aby neostal pyšným. Augustín a Euseb vzťahujú tieto slová na Antikrista.