klacanieModlitby pred sv. prijímaním. Kňaz hovorí v tej istej polohe ako pri predošlej modlitbe:

Dómine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spíritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis, et univérsis malis: et fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári permíttas:
Qui cum eódem Deo Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula sæculórum. Amen.

 

Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého, ktorý si z vôle Otcovej za spoluúčinkovania Ducha Svätého oživil svet svojou smrťou, zbav ma skrze toto presväté Telo a Krv svoju od všetkých mojich neprávostí a od každého zla, a daj, aby som sa vždy pridržiavali tvojich prikázaní, a nedopusť, aby som sa niekedy odlúčil od teba.
Ktorý s týmže Bohom Otcom i Duchom Svätým žiješ a kráľuješ Boh na veky vekov. Amen.


Percéptio Córporis tui, Dómine Jesu Christe, quod ego indígnus súmere præsúmo, non mihi provéniat in judícium et condemnatiónem: sed pro tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis, et ad medélam percipiéndam:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia saecula sæculórum. Amen.

 

Prijatie tvojho Tela, Pane Ježišu Kriste, ktoré ja nehodný opovažujem sa požívať, nech mi neslúži na súdenie a zatratenie, lež pre tvoju dobrotivosť nech mi osoží na ochranu duše a tela a na získanie uzdravenia:
Ktorý žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov. Amen.