klacaniePrijímanie kňaza. - Kňaz pokľakne, berie sv. Hostiu na paténe do rúk a hovorí:

Panem coeléstem accipiam, et nomen Dómini invocábo.

 

Nebeský chlieb prijmem a budem vzývať meno Pánovo.


V ľavej ruke drží na patine sv. Hostiu, pravou sa bije trikrát v prsia a zakaždým hovorí:

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V.
Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V.
Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

 

V. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
V. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
V. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.


Žehná sa sv. Hostiou:

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

 

Telo Pána nášho Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný. Amen.


Sklonený nad oltárom úctivo prijíma sv. Hostiu. Potom zotrvá nejaký čas v škrúšenom rozjímaní a nato posbiera paténou omrvinky sv. Hostie, ak náhodou ostaly, hovoriac slová žalmistu :

Ps 115, 3 nasl. a 17, 4: Ž 116, 3 nasl. a 18, 4:

 

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus, quæ retríbuit mihi? Cálicem salutáris accípiam, et nomen Dómini invocábo. Laudans invocábo Dóminum, et ab inimícis meis salvus ero.

 

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal? Prijmem kalich spasenia a budem vzývať meno Pánovo. Chválospevom budem vzývať Pána a zachránim sa pred svojimi nepriateľmi.


Žehná sa kalichom:

Sanguis Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

 

Krv Pána nášho Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný. Amen.