Prijímať Telo Pánovo možno len na kolenách a do úst, najčastejšie na mriežke (zábradlí) pred vstupom do kňazoviska (presbytéria).

klacaniePri podávaní sv. Hostie kňaz požehná Telom Pánovým prijímajúceho slovami:

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

 

Telo Pána nášho Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre život večný. Amen.


Veriaci NEodpovedajú.