klacaniePo prijímaní kňaz umiestni cibórium do Svätostánku.[Chór spieva modlitby] Kňaz leje víno do kalicha, z ktorého potom pije a prosí za trvalý účinok sv. prijímania:

Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente capiámus: et de munere temporáli fiat nobis remédium sempitérnum.

 

Prijmime, Pane, čistou mysľou, čo požili sme ústami a časný dar nech sa nám stane večným liekom.


Miništrant nalieva do kalicha cez kňazove prsty vodu a víno. Kňaz si nad kalichom vysuší prsty a ticho hovorí::

Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potávi, adhaereat viscéribus meis: et præsta; ut in me non remáneat scélerum mácula, quem pura et sancta refecérunt sacraménta:
Qui vivis et regnas in saecula sæculórum. Amen.

 

Telo tvoje, Pane, ktoré som požil, a Krv, ktorú som pil, nech ostáva v mojej duši: a udeľ; nech nezostane škvrna hriechov vo mne, keď ma občerstvily čisté a sväté tajomstvá:
Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.