klacanieKňaz ešte raz prosí sklonený pred oltárom, aby sa Bohu páčila obeť, ktorú práve dokonal:

Pláceat tibi, sancta Trínitas, obséquium servitútis meæ: et præsta; ut sacrifícium, quod óculis tuæ majestátis indígnus óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et ómnibus, pro quibus illud óbtuli, sit, te miseránte, propitiábile. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

 

Trojica svätá, nech sa tebe ľúbi úkon tvojho služobníka, a udeľ, aby obeta, ktorú ja nehodný predniesol som pred pohľadom tvojej velebnosti, tebe bola ľúbezná, a mne i všetkým, za ktorých som ju predniesol, nech ona je z tvojho milosrdenstva na smierenie. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.