klacanieZáverečné požehnanie. Bozká oltár, zdvihne oči i ruky a pokloniac sa oltárnemu krížu, hovorí:

Benedícat vos omnípotens Deus,
Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
R. Amen.

 

Nech vás žehná všemohúci Boh:
Otec i Syn  i Duch Svätý.
M. Amen.