Vstal som zmŕtvych, a teraz som s tebou, aleluja: kladieš na mňa svoju ruku, aleluja. Predivná je múdrosť tvoja, aleluja, aleluja. Ty, Pane, skúmaš ma a ty ma znáš, znáš ma, či sedím a či stojím.
Ešte stále som pri tebe. Kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím.
xxx