Bratia! Vyhoďte starý kvas, aby ste boli novým cestom! Ste totiž ako by nekvaseným chlebom. A Kristus sám bol obetovaný ako náš veľkonočný baránok, preto hodujme nie vo starom kvase, ani v kvase zlosti a nepravosti, ale pri nekvasenom chlebe čistoty a pravdy!
Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
xxx