Aleluja, aleluja. Tento je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Vzdávajte vďaky Pánovi, bo dobrý je, bo jeho milosrdenstvo je naveky. Aleluja, aleluja. Kristus bol obetovaný ako náš veľkonočný baránok.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.
xxx